Tillgänglighet

Textstorlek:

Denna webbplats använder Open Source Content Management System Plone och har designats för att vara fullständigt tillgänglig och användbar, i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v1.0). Om det finns något problem med tillgänglighetsfunktionerna eller validering, kontakta vänligen webbplatsadministrationen, inte Plone-teamet.

Snabbvalstangenter

Snabbvalstangenter är ett sätt att navigera genom att använda tangentbordet.

Tillgängliga snabbvalstangenter

Denna webbplats använder en uppställning som nära följer de flesta internationella rekommendationer för snabbvalstangenter. Dessa är:

  • 1 — Startsidan
  • 2 — Gå till innehåll
  • 3 — Webbplatskarta
  • 4 — Ge sökrutan fokus
  • 5 — Avancerad sökning
  • 6 — Webbplatsens navigeringsträd
  • 9 — Kontaktinformation
  • 0 — Detaljer för snabbvalstangenter

Uppgift om tillgänglighet

Vi har åtagit oss att använda vår kunskap om och förståelse av hur olika människor använder internet, för att utveckla en webbplats som är tydlig och enkel för alla att använda.

Validering

Vi har använt XHTML 1.0 och CSS som överensstämmer med specifikationerna, givna av W3C eftersom vi tror att användbarhet och tillgänglighet måste ha en solid grund. Om någonting på denna webbplats inte valideras korrekt, vänligen kontakta webbplatsadministrationen och inte Plone-teamet.

Vi har också strävat efter att uppnå AA-tillgänglighet mätt enligt version 1.0 av WCAG. Vi är dock medvetna om att ett antal av kontrollpunkterna i WCAG är subjektiva — och trots att vi är säkra på att vi har uppnått dessa korrekt, kan det finnas fall där tolkningen kan variera.