Bukett

:  2013
:  Stilleben
:  Realism
:  Olja
:  20 × 20 cm

Vad förknippas sommar med för var och en av oss? För mig är det en bukett förgätmigej. Mycket blygsamma, skira, vilda, enkla, blå blommor med ett sådant vackert namn, som förekommer i nästan alla språk med betydelsen, de som inte kan glömmas. Men det finns mycket skönhet i dess enkelhet. Vi glömmer för ett ögonblick om alla våra bekymmer för att upplevelsen av denna skönhet väcker känslor av glädje och kärlek i oss. Den mänskliga själen är alltid på ständig jakt efter den gudomliga närvaron. Blommor kan ses som Guds förmedlare, som en bro mellan världen av form och den formlösa världen.