Lycka

:  2016
:  Porträtt
:  Realism
:  Blyerts
:  25 × 35 cm

Lycka det finns av så mången art och ändå bara
en enda:
detta att hålla en annan kär och att älskas av
honom.

Lycka av Ebba Lindqvist